Menalon Trail – ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΠΕΖΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Menalon Trail – the first certified hiking trail in Greece

Menalon Trail – το 1ο πιστοποιημένο μονοπάτι πεζοπορίας στην Ελλάδα

Η δημιουργία του πρώτου πιστοποιημένου πεζοπορικού μονοπατιού στην Ελλάδα με την ονομασία Menalon Trail (www.menalontrail.eu), είναι πλεόν γεγονός. Συγκαταλέγεται στα 8 πρώτα στην Ευρώπη (http://www.era-ewv-ferp.com), και αποτέλεσε στοίχημα για τους ανθρώπους της Γορτυνίας αφού πρόκειται για έναν σημαντικό αναπτυξιακό παράγοντα για την οικονομία και την απασχόληση στην περιοχή.

Το μήκος του πιστοποιημένου ενιαίου πεζοπορικού μονοπατιού ξεπερνάει τα 70 χιλιόμετρα, ξεκινάει από την περιοχή της Στεμνίτσας και καταλήγει στην περιοχή των Λαγκαδίων, διασχίζοντας 9 οικισμούς (Στεμνίτσα – Δημητσάνα – Ζυγοβίστι – Ελάτη – Βυτίνα – Νυμφασία – Μαγούλιανα – Βαλτεσινίκο – Λαγκάδια).

Επισήμως, το μονοπάτι θα εγκαινιάσει, η Πρόεδρος του Πανευρωπαϊκού Συνδέσμου Πεζοπορίας την Κυριακή 31/5/2015 (Κυριακή της Αγίας Τριάδος).

Το συγκεκριμένο 3ήμερο (Αγίας Τριάδος – Αγίου Πνεύματος) θα πραγματοποιηθούν διάφορες εκδηλώσεις (πεζοπορίες, δραστηριότητες, γιορτές κα), βάσει προγράμματος και στα 9 χωριά της διαδρομής.

Συγκεκριμένα τα εγκαίνια θα γίνουν στην Στεμνίτσα το πρωί της Κυριακής, με την παρουσία του χορευτικού τμήματος του Πολιτιστικού Συλλόγου Βυτίνας «Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος» και ευθύς αμέσως μεγάλο κομμάτι επισκεπτών θα επιβιβαστούν σε λεωφορεία και θα φθάσουν στην Ελάτη ώστε να πεζοπορήσουν την διαδρομή Ελάτη – Βυτίνα.

Οι πεζοπόροι αναμένεται να καταλήξουν στην Βυτίνα το μεσημέρι και πριν την είσοδο τους στο χωριό, στα πλαίσια του προγράμματος εκδηλώσεων θα διοργανωθεί υποδοχή τους σε παραδοσιακό σκηνικό και κέρασμα με ντόπια εδέσματα και ποτά υπό την συνοδεία μουσικής.

Με το πέρας της εκδήλωσης, πρόσωπα διεθνούς βεληνεκούς θα ανακηρυχθούν πρεσβευτές του μονοπατιού στο εξωτερικό.

The creation of the first certified hiking trail in Greece, called Menalon Trail (www.menalontrail.eu), is a fact. Among the 8 first certified hiking trails  in Europe (http://www.era-ewv-ferp.com), it has been a bet for the people of Gortynia, since it is a significant contributing factor to the economy and employment in the region.

The length of the certified hiking trail is over 70 km, starting from the area of ​​Stemnitsa and ending in the region of Lagadia crossing nine settlements (Stemnitsa – Dimitsana – Zygovisti – Fir – Vitina – Nymfasia – Magouliana – Valtesiniko – Langadia).

Officially, the path will be inaugurated by the President of the Pan-European Federation for Hiking on Sunday 31/05/2015 (Sunday of the Holy Trinity).

During these 3 days (Trinity – the Holy Spirit) several events will take place (hikes, activities, festivals etc.), according to the program, across all nine villages on the route.

Specifically, the exhibition will be inaugurated in Stemnitsa on Sunday morning, with the participation of the dance group of the Cultural Association of Vitina “Constantine Paparrigopoulos”. Later, visitors will be transferred by busto Elati village to hike the trail from Elati to Vytina.

Hikers are expected to arrive at Vytina at noon where they will be treated to local dishes and drinks.

La création du premier sentier de randonnée certifié en Grèce appelé Menalon Trail (www.menalontrail.eu), est un fait. Parmi les huit premiers sentiers de randonnée certifiés en Europe (http://www.era-ewv-ferp.com), il a été un pari pour les gens de Gortynia, puisque ce est un facteur important pour l’économie et l’emploi dans le région.

La longueur de la piste de randonnée est certifié plus de 70 km, à partir de la zone de Stemnitsa et se terminant dans la région de Lagadia traversant neuf colonies (Stemnitsa – Dimitsana – Zygovisti – Sapin – Vitina – Nymfasia – Magouliana – Valtesiniko – Langadia).

Officiellement, le chemin sera inaugurée par le Président de la Fédération paneuropéenne pour la randonnée le dimanche 31/05/2015 (dimanche de la Sainte Trinité).

Au cours de ces trois jours (Trinity – le Saint-Esprit), plusieurs événements auront lieu (randonnées, activités, festivals, etc.), selon le programme, dans les neuf villages de la route.

Plus précisément, l’exposition sera inaugurée en Stemnitsa le dimanche matin, avec la participation du groupe de danse de l’Association culturelle de Vitina “Constantine Paparrigopoulos”. Plus tard, les visiteurs seront transférés en autobus au village Elati pour randonner sur le sentier de Elati à Vytina.

Les randonneurs sont attendus au Vytina à midi où ils seront traités pour des plats locaux et des boissons.

La creazione del primo sentiero certificata in Grecia chiamato Menalon Trail (www.menalontrail.eu), è un dato di fatto. Tra le prime 8 sentieri certificati in Europa (http://www.era-ewv-ferp.com), è stata una scommessa per il popolo di Gortynia, dal momento che è un fattore che contribuisce in modo significativo all’economia e all’occupazione in regione.

La lunghezza del sentiero certificato è più di 70 km, a partire dalla zona di Stemnitsa e termina nella regione di Lagadia attraversando nove insediamenti (Stemnitsa – Dimitsana – Zygovisti – Fir – Vitina – Nymfasia – Magouliana – Valtesiniko – Langadia).

Ufficialmente, il percorso sarà inaugurato dal presidente della Pan-European Federation for Escursione di Domenica 31/05/2015 (Domenica della Santissima Trinità).

Durante questi tre giorni (Trinity – lo Spirito Santo) diversi eventi avranno luogo (escursioni, attività, festival, ecc), secondo il programma, in tutti i nove villaggi lungo il percorso.

In particolare, la mostra sarà inaugurata in Stemnitsa Domenica mattina, con la partecipazione del gruppo di danza dell’Associazione Culturale di Vitina “Costantino Paparrigopoulos”. Più tardi, i visitatori saranno trasferiti dal busto a villaggio Elati per correre il sentiero da Elati a Vytina.

Gli escursionisti sono attesi per arrivare a Vytina a mezzogiorno, dove saranno trattati ai piatti locali e bevande.

La creación de la primera ruta de senderismo certificada en Grecia llamado Menalon Trail (www.menalontrail.eu), es un hecho. Entre los 8 primeros senderos certificados en Europa (b9d6bfd762), ha sido una apuesta para el pueblo de Gortynia, ya que es un factor que contribuye significativamente a la economía y el empleo en la región.

La longitud de la ruta de senderismo certificada es más de 70 km, a partir de la zona de Stemnitsa y terminando en la región de Lagadia cruzar nueve asentamientos (Stemnitsa – Dimitsana – Zygovisti – Abeto – Vitina – Nymfasia – Magouliana – Valtesiniko – Langadia).

Oficialmente, el camino será inaugurado por el Presidente de la Pan-Europea Federación para ir de excursión el domingo 31/05/2015 (domingo de la Santísima Trinidad).

Durante estos 3 días (Trinity – el Espíritu Santo) varios eventos tendrán lugar (excursiones, actividades, festivales, etc.), de acuerdo con el programa, a través de los nueve pueblos de la ruta.

En concreto, la exposición será inaugurada en Stemnitsa el domingo por la mañana, con la participación del grupo de baile de la Asociación Cultural de Vitina “Constantine Paparrigopoulos”. Más tarde, los visitantes serán trasladados en pueblo Elati busto a caminar el sendero de Elati a Vytina.

Se espera que los excursionistas para llegar a Vytina al mediodía donde podrán disfrutar de platos locales y bebidas.