Υπέροχες Καλοκαιρινές Διακοπές

Αν κάποιοι έχετε βαρεθεί την καυτή άμμο, την αφόρητη ζέστη, την κοσμοσυρροή στα πλοία και τις ακτές, αλλά δεν θέλετε να χάσετε τις βουτιές σας, τότε σας προτείνουμε να αφήσετε τις παραλίες και να πάρετε τα βουνά. Συγκεκριμένα εμπιστευθείτε την αγκαλιά του Μαινάλου στην Αρκαδία.

Tο καλοκαίρι, στην Ελλάδα, είναι συνδυασμένο με τη θάλασσα και οι επιλογές είναι άπειρες και για κάθε γούστο. Υπάρχει όμως και το διαφορετικό. Η επιλογή του  βουνού αυτή την εποχή μας κατατάσσει στους εναλλακτικούς τύπους. Είναι όμως βέβαιο ότι το βουνό υπερτερεί σε σχέση με τους αμιγώς παραθαλάσσιους προορισμούς: σε δροσιά, πράσινο, καλύτερες τιμές κι εξυπηρέτηση, εναλλακτικές δραστηριότητες ενώ οι βουτιές σε ποτάμια, λίμνες και πισίνες  πάνε πακέτο.

Μπάνιο σε φυσικές κολυμπήθρες του Αλφειού και του Λάδωνα και ηλιοθεραπεία σε ποταμίσια άμμο και πλάκες από σχιστόλιθο, τοπικές λιχουδιές κάτω από σκιερές κατάλπεις, πεζοπορικές διαδρομές σε καταπράσινα τοπία, βράδια με χαλαρή κουβεντούλα κάτω από τον πιο λαμπερό, έναστρο ουρανό που έχετε δει ποτέ και ύπνος με ελαφρύ παπλωματάκι.

Σας περιμένουμε στο SeleniSuites στην Βυτίνα.

If you are tired of the hot sand, the unbearable heat, the rush to the ships and coasts, but do not want to lose your dives, then we suggest you leave the beaches and go to the  mountains. Specifically trust the big hug of Mount Menalo in Arcadia.

The summer in Greece is combined with the sea and the choices are infinite and for every taste. But there is also a different kind of vacation.  The choice of the mountain this season will rank us in the alternative fans. But it is certain that the mountain offers a lot more than the  purely coastal destinations: cool weather, green landscapes, better rates and top quality service, alternative activities while diving in rivers, lakes and pools offer a thrilling experience.

Swimming in natural fonts of Alpheus and Ladonas  rivers and sunbathing on river sand and slabs of slate, local delicacies under shady trees, hiking trails in lush landscapes, relaxed evenings under the most glamorous, starry sky you’ve ever seen and sleep pleasantly covered with a light duvet.

We are waiting for you in Seleni Suites in Vytina

Si usted está cansado de la arena caliente, el calor insoportable, la prisa por los buques y las costas, pero no quieren perder sus inmersiones, entonces le sugerimos que deja las playas e ir a las montañas. Confiar Específicamente el gran abrazo del Monte Menalo en Arcadia.

El verano en Grecia se combina con el mar y las opciones son infinitas y para todos los gustos. Pero también hay un tipo diferente de vacaciones. La elección de la montaña esta temporada nos va a clasificar en los fans de alternativas. Pero lo cierto es que la montaña ofrece mucho más que los destinos puramente costeras: clima fresco, paisajes verdes, mejores tarifas y el servicio de primera calidad, actividades alternativas, mientras buceo en ríos, lagos y piscinas ofrecen una experiencia emocionante.

Nadar en las fuentes naturales de los ríos Alfeo y Ladonas y tomar el sol en la arena de río y lajas de pizarra, manjares locales bajo la sombra de árboles, rutas de senderismo en paisajes exuberantes, tardes relajadas bajo el cielo estrellado con más glamour que he visto nunca y dormir placenteramente cubiertas con un edredón ligero.

Estamos esperando por usted en Seleni Suites en Vytina

Si vous êtes fatigué de le sable chaud, la chaleur insupportable, la ruée vers les navires et les côtes, mais vous ne voulez pas perdre vos plongées, nous vous suggérons de laisser les plages et aller à la montagne. Plus précisément confiance à la grande étreinte du mont Menalo en Arcadie.

L’été en Grèce est combiné avec la mer et les choix sont infinis et pour tous les goûts. Mais il ya aussi un autre type de vacances. Le choix de la montagne cette saison nous classe dans les fans de tourisme alternatif. Mais il est certain que la montagne offre beaucoup plus que les destinations purement côtières: temps frais, paysages verts, de meilleurs tarifs et services de qualité supérieure, des activités de remplacement en plongée dans les rivières, les lacs et les piscines offrent une expérience passionnante.

Baignade dans les polices naturelles des fleuves Alphée et Ladonas et bronzer sur le sable de rivière et de plaques d’ardoise, des spécialités locales sous l’ombre des arbres, des sentiers de randonnée dans les paysages luxuriants, soirées détendues en vertu de la plus glamour, ciel étoilé que vous avez jamais vu et dormir agréablement couverts de une couette légère.

Nous vous attendons à Seleni Suites à Vytina.

Se siete stanchi di sabbia calda, il caldo insopportabile, la corsa per le navi e le coste, ma non volete perdere le immersioni, allora vi consigliano di lasciare le spiagge e andare in montagna. Fidarsi particolare il grande abbraccio del Monte Menalo in Arcadia.

L’estate in Grecia è combinata con il mare e le scelte sono infinite e per tutti i gusti. Ma c’è anche un diverso tipo di vacanza. La scelta della montagna in questa stagione ci si collocherà i tifosi alternativi. Ma è certo che la montagna offre molto di più rispetto alle destinazioni puramente costiere: tempo fresco, paesaggi verdi, tassi migliori e servizi di alta qualità, attività alternative durante le immersioni in fiumi, laghi e piscine offrono un’esperienza emozionante.

Nuotare in caratteri naturali di Alfeo e Ladonas fiumi e prendere il sole sulla sabbia di fiume e lastre di ardesia, prelibatezze locali sotto gli alberi ombrosi, sentieri in paesaggi lussureggianti, serate di relax sotto il cielo più stellato che abbia mai visto e dormire piacevolmente coperti con un piumino leggero.

Vi aspettiamo a Seleni Suites a Vytina