«Το Βουνό, μας κερδίζει»

Είναι πάντα μια ανάσα φρέσκου αέρα, μία αναζωογόνηση όλων των αισθήσεων, μία ευεργετική παρένθεση. Αυτή την εποχή, μας αρέσουν τα χιονισμένα βουνά, ο καπνός που βγαίνει από τις καμινάδες και μοσχοβολά ο τόπος χειμώνα, το ζεστό φασκόμηλο και το τσάι του βουνού με ντόπιο μέλι από έλατο.

Ακολουθήστε μας λοιπόν στο μαγικό Μαίναλο, στο υπέροχο SeleniSuitesBoutiqueDeluxeHotel,  στην καρδιά της ρομαντικής Αρκαδίας.

Φορέστε τις μπότες πεζοπορίας, τα ζεστά σας ρούχα και απολαύστε την ομορφιά της φύσης περπατώντας ή κάνοντας ποδηλατάδα στις πλαγιές του Μαινάλου, δίπλα από τον Μυλάοντα ποταμό, είτε διασχίζοντας το δάσος σε μέρη ανεξερεύνητα, με «γουρούνες».

“The Mountain wins us all’

It’s always a breath of fresh air, a recovery of all the senses, a beneficial parenthesis. This season, we love the snowy mountains, the smoke coming out of chimneys smelling winter, warm sage and mountain tea with local honey from fir.

Follow us on magic Menalo in beautiful Seleni Suites Boutique Deluxe Hotel, in the heart of romantic Arcadia.

Put on your hiking boots, warm clothes and enjoy the beauty of nature walking or biking on the slopes of Menalo along Mylaontas river or across the forest to places unexplored, riding a “quad”.

“La montagne nous gagne tous»

Il est toujours une bouffée d’air frais, une reprise de tous les sens, une parenthèse bénéfique. Cette saison, nous aimons les montagnes enneigées, la fumée sortant des cheminées en odeur hiver, la sauge chaud et le thé de montagne avec du miel local de sapin.

Suivez-nous sur Menalo magie dans la belle Seleni Suites Boutique Deluxe Hotel, dans le cœur de la romantique Arcadie.

Mettez vos chaussures de randonnée, vêtements chauds et profiter de la beauté de la marche de la nature ou à vélo sur les pentes du Menalo a cote de la rivière Mylaontas ou à travers la forêt de lieux inexplorés, monté sur un “quad”.

“La montagna ci vince ‘

E ‘sempre una boccata d’aria fresca, un recupero di tutti i sensi, una parentesi benefica. In questa stagione, noi amiamo le montagne innevate, il fumo che esce di camini e da un odore dell’inverno, salvia caldo e tè di montagna con miele locale di abete.

Seguite ci su magia di Menalo in bellissimo Seleni Suites Boutique Deluxe Hotel, nel cuore della romantica Arcadia.

Indossate le vostre scarpe da trekking, vestiti caldi e godete la bellezza della natura a piedi o in bicicletta sulle pendici del Menalo accanto al fiume Mylaontas o attraverso la foresta di luoghi inesplorati, in sella a una “quad”.

“La montaña nos gana ‘

Siempre es un soplo de aire fresco, una recuperación de todos los sentidos, un paréntesis beneficioso. Esta temporada, nos encantan las montañas cubiertas de nieve, el humo que sale de las chimeneas de olor invierno, la salvia y el té caliente con miel local de montaña de abeto.

Síguenos en Menalo magia en la hermosa Seleni Suites Boutique Deluxe Hotel, en el corazón de la romántica Arcadia.

Ponte tus botas de montaña, ropa de abrigo y disfruta de la belleza de la naturaleza a pie o en bicicleta en las laderas de Menalo a lo largo del río Mylaontas o a través de la selva a lugares inexplorados, montando en “quad”.IMG_6669 DSC00012 DSCF1355 IMG_2160 IMG_2165 IMG_6528 IMG_6602 rafting IMG_3131 IMG_3078 loysios3 Copy of IMG_5978 IMG_5982 IMG_597202_limneskaipotamia 05_limneskaipotamia 05_activities 03_activities ATV  5 ΣΤΕΜΝΙΤΣΑ OLYMPUS DIGITAL CAMERA biking alfios 3 0067