Πρωτομαγιά 2015 στο Seleni Suites στην Βυτίνα με αυτοκινητάδα στο δάσος του Μαινάλου

Το Μαίναλο, εκτός από τα χαρτογραφημένα μονοπάτια του, έτοιμα να υποδεχτούν ποδηλάτες και πεζοπόρους, διαθέτει και πολύ καλό οδικό δίκτυο. Όσοι λοιπόν προτιμήσουν τις βόλτες με το αυτοκίνητο, θα απολαύσουν αυτή την πλευρά του Δάσους του Μαινάλου, οδηγώντας σε ασφαλείς δρόμους μέσα στο ονειρεμένο τοπίο. Το τετραήμερο της Πρωτομαγιάς, είναι ιδανικό για χαλάρωση και αναψυχή στην Βυτίνα όπου προσφέρονται δραστηριότητες  για όλους. Ο συνδυασμός της πολυτέλειας του Seleni Suites και της φυσικής ομορφιάς του Μαινάλου, υπόσχεται ένα απολαυστικό τετραήμερο ξενοιασιάς και ψυχαγωγίας.

Mainalo, besides its mapped paths, ready to welcome cyclists and hikers, also provides a very good road network. Those, who prefer car rides, will enjoy this side of Mainalon forest, driving safely in a dreamy landscape. This four-day 1st of May  weekend is ideal for relaxation and recreation in Vitina where all possibilities are ofered. The combination of the luxury of Seleni Suites and the natural beauty of Mainalo guarantees a very successful vacation.

Mainalo, outre ses sentiers à la carte, prêt à accueillir les cyclistes et randonneurs, offre aussi un très bon réseau routier. Ceux qui préfèrent les promenades en voiture, va profiter de ce côté de la forêt de Mainalon, conduisant en toute sécurité dans un paysage de rêve. Ce quatre jours de 1 Mai est idéal pour la détente et les loisirs à Vitina où toutes les possibilités sont offertes. La combinaison du luxe de Seleni Suites et la beauté naturelle de Mainalo garantit un séjour très réussi.

Mainalo, oltre i suoi sentieri mappati, pronta ad accogliere i ciclisti ed escursionisti, offre anche una buona rete stradale. Coloro che preferiscono giri in macchina, potranno godere di questo lato del Mainalon foresta, guidando in sicurezza in un paesaggio da sogno. Questa weekend di maggio è l’ideale per il relax e lo svago in Vitina, dove vengono offerti tutte le possibilità. La combinazione del lusso di Seleni Suites e la bellezza naturale di Mainalo garantisce una vacanza di grande successo.

Mainalo, además de sus rutas asignadas, listo para recibir a los ciclistas y excursionistas, también proporciona una muy buena red de carreteras. Aquellos que prefieren los viajes en coche, podrán disfrutar de este lado del bosque Mainalon, conducendo de forma segura en un paisaje de ensueño. Este  cuatro días de fin de semana de mayo es ideal para el descanso y la recreación en Vitina, donde se ofrecen todas las posibilidades. La combinación del lujo de SELENI Suites y la belleza natural de Mainalo garantiza unas vacaciones muy exitosas. IMG_6064 IMG_6079 IMG_6074 IMG_6073 IMG_6072 IMG_6071 IMG_6066