Πρωτομαγιά 2015 – Ποδηλατάδα στο Μαίναλο! 1st of May 2015 Biking on Menalo Mountain!

Κοντά στο ξενοδοχείο, οι λάτρεις της ποδηλασίας θα βρουν τον δρόμο της αγάπης μέσα στην Βυτίνα, μία ρομαντική εύκολη βόλτα σε ένα πλήρως ασφαλτοστρωμένο δρόμο, κάτω από την πλούσια σκιά των Catalpas, αυτά τα ψηλά δέντρα με φύλλα στο σχήμα καρδιάς. Για πιο προχωρημένους ποδηλάτες βουνού, σας προτείνουμε την διαδρομή των26 χιλιομέτρων (http://www.explore-mainalo.gr/?page_id=1844) ξεκινώντας από τη Βυτίνα ανεβαίνουμε στο Μαίναλο έως τους Ρούχους και μετά στο Κάπελι συνεχίζουμε έως το εκκλησάκι του Αγίου Πέτρου  και πίσω στην Βυτίνα. Η εταιρία “ExploreMainalo” διαθέτει ποδήλατα και εξοπλισμό ποδηλασίας για  ασφαλή και υπεύθυνη οδήγηση. Περισσότερες πληροφορίες καλώντας στο +30 6938169580 η στην ιστοσελίδα http://www.explore-mainalo.gr/

Εκδρομές με ποδήλατο στην Μαντινεία, μπορεί να περιλαμβάνουν επισκέψεις σε μερικά από τα καλύτερα οινοποιεία της χώρας, όπως http://www.domainspiropoulos.com ή http://www.ktimakalogri.gr/ .

Αυτές οι εκδρομές περιλαμβάνουν δάση με καταπράσινα έλατα, καθώς και ονειρικό ποιμενικό τοπίο. Η οινογευσιγνωσία στα επισκέψιμα οινοποιεία μπορεί να συνοδεύεται από γκουρμέ ελαφρά γεύματα. Στην συνέχεια θα απολαύσετε σε ένα εξαιρετικά χαλαρωτικό μασάζ στα θεία χέρια των ειδικών του είδους στο SeleniSuitesBoutiqueDeluxeHotel.

Η Βυτίνα είναι ένα από τα πιο γραφικά χωριά της Πελοποννήσου, και είναι ακόμη πιο απολαυστική από το κάθισμα του ποδηλάτου. Για μια λίστα με τις καλύτερες διαδρομές με ποδήλατο στην περιοχή – επισκεφτείτε τον δικτυακό τόπο  http://www.explore-mainalo.gr/.

Closest to the hotel, biking enthusiasts will find the Love Road of Vytina village, a romantic easy ride on a fully paved road, under the rich shade of the catalpas, those tall trees with heart-shaped to three-lobed leaves. For more advanced mountain bikers, we suggest the itinerary of 26 kliometers, starting from Vytina going on Menalo Mountain to Rouchi, then on to Kapeli and the chapel of St, Peter and back to Vytina. “Explore Manalo” has a bicycle division that promotes safe and responsible riding. More information  call +30  6938169580 or visit http://www.explore-mainalo.gr/

Bike tours through Mantinia, may include visits to some of the country’s finest wineries, such as http://www.domainspiropoulos.com/ or http://www.ktimakalogri.gr

These multi-day tours include forests of soaring fir trees, as well as quiet, pastoral landscapes. Wine tasting is accompanied by gourmet light meals and lead you directly to a superbly relaxing massage in the divine hands of Seleni‘s masseuse.

Vytina is one of the most picturesque villages in Peloponnese, and can be especially appreciated from the seat of a bicycle. For a list of the best bike routes in the area — visit http://www.explore-mainalo.gr.

Più vicina all’hotel, gli appassionati di mountain bike troveranno la strada dell’Amore del villaggio Vytina, un giro facile romantico su una strada completamente asfaltata, sotto il ricco all’ombra delle catalpe, quegli alberi ad alto fusto con foglie a tre lobi a forma di cuore. Per maggiori appassionati di mountain bike avanzate, si consiglia l’itinerario di 26 chilometri, partendo da Vytina su Menalo  a Rouchi, poi a Kapeli e la cappella di San Pietro e di nuovo a Vytina. «Explore Mainalo» ha una divisione bicicletta che promuove la guida sicura e responsabile. Maggiori informazioni chiamando +30  6938169580 visitando http://www.explore-mainalo.gr/

Gite in bicicletta attraverso Mantinia, possono includere visite ad alcune delle migliori cantine del paese, come ad esempio http://www.domainspiropoulos.com/ o http://www.ktimakalogri.gr/ .

Questi itinerari comprendono foreste di svettanti abeti, come pure tranquille, paesaggi pastorali. Degustazione di vini è accompagnata da pasti buongustaio e vi porta direttamente a un massaggio superbamente rilassante nelle mani divine della massaggiatrice di Seleni.

Vytina è uno dei villaggi più pittoreschi Peloponneso, e può essere particolarmente apprezzato dal sedile di una bicicletta. Per un elenco di migliori piste ciclabili della zona – visitate  http://www.explore-mainalo.gr/.

Plus proche de l’hôtel, les amateurs de vélo trouveront le chemin de l’Amour village Vytina, une balade facile romantique sur une route entièrement pavée, sous la riche ombre des catalpas, ces grands arbres avec des feuilles à trois lobes en forme de coeur. Pour plus de vététistes avancées, nous suggérons l’itinéraire de 26 kliometers, à partir de Vytina passe Menalo Montagne à Rouchi, puis à Kapeli et la chapelle de St Peter et de retour à Vytina. «Explore Mainalo» a une division de vélos qui favorise une conduite sûre et responsable. Plus d’informations en appelant +30  6938169580 en visitant http://www.explore-mainalo.gr/

Visites à vélo à travers Mantinia, peuvent inclure des visites à certains des meilleurs vignobles du pays, tels que http://www.domainspiropoulos.com ou http://www.ktimakalogri.gr/ .

Ces excursions de plusieurs jours comprennent des forêts de la flambée des sapins, ainsi que calme, paysages pastoraux. Dégustation de vins est accompagné par des repas gastronomiques et vous mène directement à un massage relaxant superbement dans les mains divines de la masseuse de Seleni.

Vytina est l’un des villages les plus pittoresques de Péloponnèse, et peut être particulièrement apprécié du siège d’une bicyclette. Pour une liste de meilleures pistes cyclables dans la région – consultez http://www.explore-mainalo.gr/.

Más cercano al hotel, los amantes del ciclismo encontrarán el camino de amor del pueblo Vytina, un camino de rosas romántica en una carretera totalmente pavimentada, bajo la sombra de los ricos catalpas, los altos árboles con las hojas de tres lóbulos en forma de corazón. Los ciclistas de montaña más avanzados, sugerimos el itinerario de 26 kilometros, a partir de Vytina pasando Menalo Montaña a Rouchi, luego a Kapeli y la capilla de San Pedro y de nuevo a Vytina. «Explore Mainalo» tiene una división de la bicicleta que promueve una conducción segura y responsable. Más información llamando al +30  6938169580  o visitando http://www.explore-mainalo.gr/

Excursiones en bicicleta a través de Mantinia, pueden incluir visitas a algunos de las mejores bodegas del país, tales como http://www.domainspiropoulos.com/ ehttp://www.ktimakalogri.gr/

Estos recorridos de varios días incluyen bosques de altísimos abetos, así como tranquilos, paisajes pastorales. Degustación de vinos se acompaña de comidas gourmet y que le conduce directamente a un masaje magníficamente relajante en las manos divinas de la masajista de Seleni.

Vytina es uno de los pueblos más pintorescos de Peloponeso, y puede ser especialmente apreciado desde el asiento de una bicicleta. Para obtener una lista de las mejores rutas para bicicletas en la zona – echa un vistazo a http://www.explore-mainalo.gr/.MOUNTAIN BIKING 2 MOUNTAIN BIKING 3