Η νέα μας ιστοσελίδα Our new website

Την πρώτη ημέρα του Ιουλίου ξεκινάμε με την υπέροχα ανανεωμένη ιστοσελίδα μας. Η εξαιρετική ομάδα της IT CONCEPT, με την καθοδήγηση του μοναδικού γραφίστα καλλιτέχνη Γιώργου Παρασκευόπουλου, δημιούργησε την καινούργια ιστοσελίδα η οποία αναδεικνύει το πανέμορφο ξενοδοχειακό συγκρότημα μας. Σας ευχόμαστε να έχετε μία απολαυστική περιήγηση και έναν δροσερό Ιούλιο.

On the first day of July we are starting with our wonderfully revamped website. The excellent team of IT CONCEPT, with the guidance of the unique graphic artist George Paraskevopoulos, created the new website which reveals our superb hotel complex. Enjoy your tour and may you all have  a cool July.

Il primo giorno del mese di Luglio comminciamo con il nostro sito meravigliosamente rinnovato. La squadra eccellente di IT CONCEPT, con la guida del unico grafista George Paraskevopoulos, ha creato il nuovo sito che rivela il nostro complesso alberghiero superlativo. Godetevi la vostra visita e possiate tutti avere un fresco Luglio.

Le premier jour de Juillet, nous commençons avec notre site merveilleusement rénové. L’excellente équipe de IT CONCEPT, avec les conseils de l’artiste graphist unique George Paraskevopoulos, a créé le nouveau site qui révèle notre superbe complexe de l’hôtel. Profitez de votre visite et on vous souhaite à tous un Juillet frais.

En el primer día del mes de julio estamos empezando con nuestro sitio maravillosamente renovado. El excelente equipo de IT CONCEPT, con la orientación del artista gráfista único George Paraskevopoulos, creó la nueva página web, que revela nuestro magnífico complejo hotelero. Disfrute de su viaje y que todos tengan un fresco julio.